Lean agile

De kracht van een Lean en Agile werkwijze

Continu verbeteren als levensinstelling bestaat eigenlijk altijd al. Bedrijven, teams en personen moeten zich altijd al aanpassen aan de omstandigheden. Echter is er de laatste 100 jaar een sterk verhoogde noodzaak. Ken jij de minidiscspeler, de VHS-video of de concorde nog? Allemaal producten die in een generatie zijn uitgevonden, omarmd en weer ter ziele zijn gegaan.

De Lean en Agile werkwijze

Bij Lean (maar ook bij Agile) focussen we ons op de mindset dat het altijd beter kan. Het uitgangspunt hierbij is de klant, diegene die het waardevol vindt en uiteindelijk bereid is om voor het product en de dienst te betalen. Toyota, maar ook Ford en General Electric zijn organisaties die deze filosofie als eersten omarmden en op serieuze en structurele wijze in hun organisaties doorvoerden.

Doordat zij continu op zoek zijn naar verbeteringen, hebben zij ook nu na een kleine eeuw nog steeds bestaansrecht. Sterker nog, hun methodes, systemen en principes worden wereldwijd onderzocht, gekopieerd en met veel inzet toegepast.

De aanhoudende drive, de impactvolle toepassing van methodes, het duurzaam implementeren van effectieve systemen en het creëren van een echte cultuur van experimenteren blijkt nog niet zo makkelijk. Bij veel organisaties komt een ‘implementatie’ niet verder dan wat workshops, een tijdelijke verbetering van een proces of het aanstellen van een manager continu verbeteren.

Kracht van de driehoek

Om echt voor langere tijd beter te presteren dan concurrenten op het gebied van financiën, klant- en medewerkerswaarde is meer nodig. Constructieve ontwikkeling en stimulering van medewerkers en onderlinge interactie, versterkte en aangescherpte doelgerichtheid en alsmaar identificatie van verspillingen en daarmee potentie binnen processen. De kracht zit hem in deze driehoek en dat is wat veelal ontbreekt. Het lukt nog wel om te groeien op één van de vlakken, echter het systeem en de principes fundamenteel heroverwegen en toepassen zijn een brug te ver.

Mensen zijn van nature op zoek naar snelle opbrengsten en schijnbaar avontuurlijke vergezichten. Dit leidt er ook toe dat zienswijzen en werkwijzen elkaar snel opvolgen. Het is grappig om te zien dat bij grote corporate bedrijven het ‘Agile’ gedachtengoed werd gepresenteerd als opvolger van Lean. Echter deze zitten volledig in dezelfde denkrichting. Korte cycles, doelgericht werken met continu streven naar optimale klantwaarde. Agile richt zich daarin meer op atypische en niet repetitieve processen en producten. Vernieuwing met iedere keer werkbare en direct implementeerbare verbeteringen ten gunste van de klant. Een mooie aanvulling op het Lean gedachtegoed dus.

Een significant beter resultaat

Uiteindelijk resulteert een zinvolle en geslaagde Lean en Agile werkwijze tot meer tevreden klanten, blije medewerkers en een significant beter resultaat. Hoe je dit kunt meten? De vorige drie zijn goed meetbaar. De uiteindelijke outcome van Lean is een boven gemiddeld langer bestaan van de organisatie.

Wil jij weten hoe je zelf een lerende organisatie inricht? Hoe je zorgt dat teams excelleren en duurzaam bovengemiddeld presteert? Schrijf je dan in voor de cursus Lean Yellow, Green of Black Belt.