Soft skils Finance Professional

Hoe beheers je soft skills als finance professional?

Robotic process automation (RPA) en kunstmatige intelligentie beïnvloeden en transformeren het beroep van de finance professional. Trouw stelt op basis van onderzoek van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso) dat veel banen gaan veranderen en veel zelfs verdwijnen door de komst van robots. De mate waarin dit zich voordoet is niet in alle landen gelijk, maar het gaat volgens de krant wel om 66 miljoen banen wereldwijd. Betekent dit dat accountants volledig weg worden geautomatiseerd? Nee. Integendeel, finance professionals – en management accountants in het bijzonder – zijn in de uitgelezen positie om nieuwe vaardigheden te omarmen die de reikwijdte van hun werk en functie binnen een organisatie uitbreiden. De accountant hoeft niet bang te zijn voor technologische ontwikkelingen of hier tegen te vechten, maar moet deze juist gebruiken:door repetitieve taken uit te besteden aan robot process automation (RPA) heeft de finance professional ruimte voor de strategische aspecten van het beroep.

Competenties en nieuwe vaardigheden

Maar hoe zien deze nieuwe vaardigheden en uitgebreide rollen eruit? Volgens een rapport van IMA (Institute of Management Accountants), Management Accounting Competencies: Fit for Purpose in a Digital Age?, kunnen de competenties van de hedendaagse accountant in drie categorieën worden ingedeeld:

Fundamenteel: gegevensbeheer, levenscyclus, beveiliging en ontwerp
Analyse: datamining, extractie, query’s, analyses en bedrijfsinformatie
Oplevering: visualisatie, storytelling, communicatie

De eerste twee categorieën hebben betrekking op het begrijpen van de nieuwe technologieën – en hun vermogen om deze data in een ongekende mate aan te boren – en om nuttige analyse en intelligence te extraheren die zakelijke beslissingen informeren. De derde categorie is anders: het heeft betrekking op niet-technische vaardigheden die traditioneel niet worden geassocieerd met het financiële beroep. Als technologie finance professionals in staat stelt om minder tijd door te brengen als traditionele boekhouder en meer tijd te besteden aan adviseren over zakelijke beslissingen en strategie, zullen ze competenties moeten verwerven die hen in staat stellen om hun analyses en aanbevelingen effectief aan te leveren en senior leiders te overtuigen om te handelen (of om zelf die senior leiders te zijn).

De soft skills van een hedendaagse finance professional

Deze ‘soft skills’ worden meestal na verloop van tijd opgebouwd en zijn het product van langdurige carrières in het vakgebied. Maar de groeiende rol van accountants heeft ertoe geleid dat bedrijven deze vaardigheden steeds vaker eerder eisen. Daarom moeten jonge en aspirant-accountants nieuwe manieren vinden om deze skills te ontwikkelen, bijvoorbeeld via additionele trainingen of betrokkenheid bij professionele verenigingen.

Dit zijn de essentiële soft skills die finance professionals moeten beheersen om effectief te kunnen concurreren en waarde te creëren voor organisaties in de 21e eeuw:

Leiderschap: technologische veranderingen stellen finance professionals in staat meer vaardigheden op te doen en hogere functies in organisaties op zich te nemen. In het digitale tijdperk is de CFO onmisbaarder geworden voor de langetermijnstrategie en als het publieke gezicht van een bedrijf – de CFO moet specifieke competenties hebben die hem of haar in staat stellen te motiveren en te communiceren met zowel interne als externe stakeholders. Deze omvatten vaardigheden die traditioneel niet worden geassocieerd met accountants, waaronder verandermanagement, talentmanagement, relatiemanagement, onderhandelen en conflictmanagement. De opkomst van problemen zoals cybercriminaliteit vereist een grotere interdepartementale samenwerking (zoals in dit geval tussen de financiële en IT-afdelingen), waarbij CFO’s en andere management accountants teamwork en samenwerking moeten bevorderen terwijl ze waardevolle informatie en inzichten delen met anderen in de C-Suite. Ten slotte betekent de exponentiële toename van wereldwijde communicatie en een eindeloze nieuwscyclus dat bedrijfsleiders in toenemende mate door het publiek verantwoordelijk worden gehouden. Hoewel deze kritische blik voornamelijk gericht is op de CEO, moeten CFO’s en andere financiële leiders adequaat communiceren en de reputatie van hun organisatie duidelijk verdedigen.

Zakelijk inzicht: in de toekomst moet de finance professional proactiever betrokken worden bij de evolutie van zijn of haar bedrijf. Bedrijven in de 21e eeuw worden steeds meer geïntegreerd in functionele lijnen, waardoor finance professionals brede kennis moeten hebben van hoe en waarom een ​​bedrijf groeit of faalt. Naast cross-functionele operationele kennis vereist zakelijk inzicht het vermogen om projecten en mensen te managen, op basis van de eerder geschetste leiderschaps- en communicatievaardigheden.

Professionele normen, waarden en houding: ethiek is altijd de sleutel geweest tot het financiële beroep. In een tijdperk waarin ze nauwer betrokken zijn bij strategische besluitvorming, moeten accountants een beroep doen op een sterk professioneel, ethisch kompas om hen te begeleiden. Nieuwe technologieën roepen ook nieuwe ethische dilemma’s op die financiële professionals uitdagen om integer te handelen. Een ander aspect van een professionele houding dat in de toekomst essentieel wordt, is dat van toewijding aan voortdurend, levenslang leren. Naarmate technologie en bedrijfsmodellen blijven veranderen, kan geen enkele finance professional statisch blijven in zijn of haar vaardigheden of vooruitzichten.

Hervorming

Terwijl finance professionals worstelen met nieuwe technologieën en de vraag hoe ze zichzelf in de toekomst ’toekomstbestendig’ kunnen maken, zullen ze een breed scala van zowel technische als niet-technische vaardigheden moeten leren. Hoewel leren over RPA, AI en de kracht van Big Data van fundamenteel belang zijn, kunnen ze het zich niet veroorloven deze soft skills te verwaarlozen. Het zijn deze competenties die hen in staat stellen strategieën te smeden die hun bedrijven en industrieën zullen hervormen – en om voldoende steun te genereren om ze uit te voeren.